Inleiding

R. Boonzaaijer Transport B.V. (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via info@rbtransport.nl of +31 (0)318 48 39 50.

Wie zijn wij?

Wij zijn R. Boonzaaijer Transport B.V.: De specialist in groupage en transport voor de Rhône en Alpen (Frankrijk). Wij zijn gevestigd aan de Francis Baconstraat 7 (6718 XA), in Ede. Dit privacy statement ziet op al onze verwerkingen – ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld in het geval van een evenement).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: Bedrijfsnaam, voor- en achternaam contactpersoon, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens, overige sollicitatie-gegevens, offerte-aanvraag-gegevens, bedrijfsfoto’s & -documentatie, contactgeschiedenis, IP-adres, social ID, cookie ID (over cookies lees je meer in ons cookiestatement iets verder op deze pagina), surfgedrag en contactgegevens welke worden ingevoerd in onze contactformulieren.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wettelijke verplichtingen
Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat we in het geval van calamiteiten bij R. Boonzaaijer Transport B.V. persoonsgegevens verwerken.

Privacy Waarborg
Om de audits van het Privacy Waarborg te kunnen afnemen, toesturen en beoordelen worden contactgegevens verwerkt.

Werving (marketing)
R. Boonzaaijer Transport B.V. beweegt met de sector mee, en daarom werven wij klanten, fans en ook nieuwe collega’s. Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van hen contactdetails en interessegebieden.

Voor R. Boonzaaijer Transport B.V. campagnes (en R. Boonzaaijer Transport B.V. gerelateerde campagnes) verwerken we ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te kunnen laten zien.

Ook maken wij voor R. Boonzaaijer Transport B.V. (en R. Boonzaaijer Transport B.V. gerelateerde campagnes) gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook en via Instagram targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.

Als je niet wil dat via deze platforms advertenties worden getoond, dan kun je dat bij ons aangeven via bovenstaande contactgegevens. Ook kun je je hiervoor bij deze platforms afmelden. Hoe je dit doet lees je op de volgende pagina’s:
• Facebook
• Instagram
• LinkedIn
• Twitter

Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds R. Boonzaaijer Transport B.V. advertenties te zien krijgt wanneer je valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

Verbetering R. Boonzaaijer Transport B.V. dienstverlening
Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@rbtransport.nl of +31 (0)318 48 39 50.

Informatie en inzage
Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.

Rectificatie
Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.

Vergetelheid
Je kan je persoonsgegevens die wij van jou hebben laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking
Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken door dit bij ons aan te geven.

Bezwaar (verzet)
Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.

Overdraagbaarheid
Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

Toestemming intrekken
Bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.

Klacht indienen bij de AP
Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP. Momenteel kun je de AP alleen nog tippen, via dit formulier.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (lidmaatschap, evenement) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van R. Boonzaaijer Transport B.V.: het uitvoeren van onze doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan weet je ons te vinden! Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over online tracking methodes.

Derde ontvangers

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we geen gegevens aan derden verstrekken of alleen als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Links

Op de websites van R. Boonzaaijer Transport B.V. zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. R. Boonzaaijer Transport B.V. is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Cookie statement

Wij gebruiken cookies op de websites van R. Boonzaaijer Transport B.V. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacy statement.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De volgende websites plaatsen cookies of soortgelijke technieken (hierna: “cookies”):

• http://www.rbtransport.nl/

Op de betreffende website kun je toestemming geven voor het plaatsen van de cookies.

Hieronder vind je een lijst van cookies die geplaatst worden door de R. Boonzaaijer Transport B.V. website en hun functionaliteit:

Analytische cookies (Google Analytics)

CookieDoelOpslagperiode
_gatWordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten.1 minuut
_gidWordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.24 uur
_gaAnalytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem).2 jaar

R. Boonzaaijer Transport B.V. maakt gebruik van Analytics cookies om het gebruik van de R. Boonzaaijer Transport B.V.  website te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt R. Boonzaaijer Transport B.V.  inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de R. Boonzaaijer Transport B.V.  website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de R. Boonzaaijer Transport B.V.  website worden doorgevoerd. Zodoende zorgen wij ervoor dat de R. Boonzaaijer Transport B.V.  website optimaal werkt.

R. Boonzaaijer Transport B.V. verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan haar website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:

• Het IP-adres

• Technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van jouw computerscherm

• Vanaf welke pagina je op de R. Boonzaaijer Transport B.V.  website bent gekomen

• Wanneer en hoe lang je de R. Boonzaaijer Transport B.V.  website bezoekt of gebruikt

• Of je gebruik maakt van functionaliteiten van de R. Boonzaaijer Transport B.V.  website

• Welke pagina’s je bezoekt op de R. Boonzaaijer Transport B.V.  website

Verwijderen

Je kunt je cookies het gemakkelijkst verwijderen via je browser. Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt verwijderen:

• Google Chrome
• Mozilla Firefox
• Internet Explorer 7 en 8
• Internet Explorer 9
• Safari
• Opera

© R. Boonzaaijer Transport B.V. | Ede, 1 mei 2018